Viden og Værktøjer

8. marts 2020

Del artiklen

Børns Livskundskab deltog d. 25. i konferencen Viden og VærktøjerArbejdet med etniske minoritetsfamilier, hele vejen rundt, som blev afholdt af Røde Kors Akademiet i samarbejde med Center for Integration. Konferencen havde i flere af sine workshop et særligt fokus på arbejdet med børn. Katinka Gøtzsche var i den sammenhæng inviteret med af Center for Integration, til at afholde en workshop i Hand-in-Hand programmet med perspektiv og inspiration til en inkluderende undervisning i folkeskolen. De seneste år er mange modtagerklasser lukket ned og børn med flygtningebaggrund oplever nu i mange tilfælde at havne i en folkeskoleklasse før de kan sproget og uden skolen har ekstra ressourcer til at hjælpe børnene med at blive en integreret del af fællesskabet. Workshoppen gav et indblik i hvordan man skaber trygge, støttende og inkluderende miljøer og fremmer relationskompetencer hos både skolens medarbejdere og elever.

Rikke Siggaard, som også er en del af Børns Livskundskab, repræsenterede Center for Integration i en workshop om gruppeforløb for børn med etniske minoritetsbaggrund, som er udfordret fagligt, socialt og personligt. Workshoppen gav inspiration til hvordan vi i gruppeforløb kan arbejde med at styrke børnenes evne til at danne sunde relationer og udvikle deres sociale kompetencer.