SAMARBEJDSPARTNERE

Foreningen Børns Livskundskab har gennem årene samarbejdet med forskellige partnere om en række udviklings- og forskningsprojekter; både indenfor universitetsverden, uddannelsesektoren, private fonde og foreninger – i Danmark, Skandinavien, Europa og USA.

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær | Norge

website

Det er en idealistisk organisastion. Foreningen ønsker at bidrage til udviklingen af mindfulness som en kvalitet indenfor opvækst og uddannelse, sundhed og omsorg, arbejdsliv og ledelse. Organisationen ønsker derudover at være en drivende kraft i forhold til at indføre mindfulness på et organisations- og samfundsniveau. Videre er formålet at tilbyde medlemmerne forsknings- og erfaringsbaseret  information og påfyld til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurser og konferencer – primært for medlemmene.


Regionsenter for barn og unges psykiske helse, RBUP Øst og Sør | Norge

website

Arbeider for at styrke kompetencerne og kvaliteten hos dem, som arbejder for at fremme mental sundhed og trivsel hos barn og unge. Det gælder “barnevernet” i Norge, BUP ( Børne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk), sundhedsinstitutioner, skoler og barnehager. Dette gøres blandt andet gennem forskning, utdannelse og hjælp til evaluering. Alt arbejdet sker i tæt kontakt med de forskellige institutioner og organisationer.


Center for Integration | Danmark

website

Center for Integration (Cefin) er en privat virksomhed, der bidrager til integration gennem psykosociale ydelser og konsulentbistand. Cefin samarbejder med landets kommuner og frivillige organisationer om vellykket integration. Cefin arbejder med integration i bredeste forstand og ser integration som en proces der går begge veje.Fabricius Resurs | Sverige

website

Fabricius Resurs er et firma med 4 fokus på områder som lederskab og forandring, integration og socialt og pædagogisk arbejde samt personlig udvikling og meditation. Børns Livskundskab har et samarbejde om udgivelse af foreningens bøger i Sverige og seminarer indenfor ovennævnte områder.


Familylab Association

website

Familylab Association er en velgørenhedsorganisation som understøtter tiltag i familylab-regi i lande verden over med det formål at sprede de værdier og den viden, som Jesper Juul har tilført arbejdet med børn, familier, skoler og daginstitutioner. Familylab Association støtter et Balkan projekt, hvor Børns Livskundskab har undervist i relationskompetence, nærvær og empati for skolepersonale i Kroatien, Serbien og Slovenien. Da projektet løb af stablen første gang i 2018 var det også første gang, at deltagere fra de 3 lande var sammen om en uddannelse efter borgerkrigens ophør.


IGfB | Internationale Gesellschaft für Beziehungskompetenz | Innsbruck

website

IGfB uddanner familieterapeuter og rådgivere med udgangspunkt i de værdier og det format, som blev skabt af Jesper Juul og Walter Kempler samt underviserne på The Kempler Institute of Scandinavia. IGfB er vores østrigske ”hjem” for weekendseminarer og kommende 2- årige uddannelse Training Empathy.


DDIF | Deutsch-dänisches Institut für Familientherapie und Beratung | Berlin

website

DDIF uddanner familieterapeuter og rådgivere med udgangspunkt i de værdier og det format, som blev skabt af Jesper Juul og Walter Kempler samt underviserne på The Kempler Institute of Scandinavia. Ddif tilbyder også uddannelse i relationskompetence og ddif er ”hjem” for Børns Livskundskabs 2-årige uddannelse Training Empathy samt vores samarbejdspartner i projekt  Empathie macht Schule i Berlin og vores weekendseminarer, Intelligenz des Herzens.


AVE Institut | Berlin

website

AVE – institut for mindfulness, solidaritet og engagement er grundlagt i 2018 med det formål at give impulser ind i uddannelsesområdet, så mindfulness og empati bliver en del af skolekulturen. AVE institut er en af 3 fonde, der finansierer projektet ”Empathie macht Schule” i Berlin.


Human Practice Foundation

website

Human Practice Foundation er en dansk fond der primært har projekter i Kenya og Nepal. Fonden er støttet af en gruppe Founding Fathers, hvor 100% af donationerne går direkte til projekterne. Human Practice Foundation fungerer som sparringspartner, tovholder på projekter, håndterer økonomien og udfører den nødvendige rapportering til partnere og donorer samt koordination imellem partnere.

Børns Livskundskab samarbejder med Human Practice Foundation om et projektet Indre Styrke. Indre Styrke er et undervisningsforløb målrettet elever i grundskolen, der har svært ved at gå i skole.Dansk Center for Mindfulness | Århus Universitet

website

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere i at undervise i Mindfulness til børn og unge. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed samt reducere stress og øge trivslen hos lærerene. Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b.