ressourcer

teori & praksis

Her er en samling ressourcer der kan anvendes i forskellige sammenhæng. De grupperet efter hvordan de anvendes; til 'kom godt igang', til din egen træning og til brug i klasserummet.

Du kan også vælge at gå direkte til ressourcerne i de 3 mediebiblioteker;

VIDEOBIBLIOTEK, LYDFILER og samling med MANUALER & INSTRUKTIONER.

ikon_pentagram_samlet_color-01-kopi

kom godt igang

Hand-in-Hand | Et udviklingsforløb for pædagogisk personale
Nærvær og empati i folkeskolen – en film om relationskompetence
Kontakt indad | 6:36

Indtalt af Marianne Walther

Krop, åndedræt og hjerte | 7:01

Indtalt af Katinka Gøtzsche

Elevatorøvelsen | 3:53

Indtalt af Katinka Gøtzsche

Hjertet | 11:45

Indtalt af Katinka Gøtzsche

fra felten ....

RELATIONSKOMPETENCE

At øve samspil og empati gennem fysisk leg ....

ØVELSER med ÅNDEDRÆT

at koordinere åndedræt i kontakt med en anden – at sidde ryg mod ryg

OPMÆRKSOMHED 60:40

At mærke sig selv og den anden – at fordele opmærksomheden 60% på sig selv og 40% på den anden

SKULDERMASSAGE

Nærvær i både det at modtage og at give massage – "... hvis jeg gir godt massage så får jeg godt massage igen ... jeg får helt kuldegysninger"

KOORDINATION & RYTME

At være en del af og at mærke fællesskabet gennem koordineret bevægelse og rytme.

egentræning

Hand-in-Hand | Et udviklingsforløb for pædagogisk personale
Kontakt indad | 6:36

Indtalt af Marianne Walther

Krop, åndedræt og hjerte | 7:01

Indtalt af Katinka Gøtzsche

Hand-ind-Hand | Et udviklingsforløb for ledelsesteamet
Elevatorøvelsen | 3:53

Indtalt af Katinka Gøtzsche

Hjertet | 11:45

Indtalt af Katinka Gøtzsche

i klasserummet

Kontakt indad | 6:36

Indtalt af Marianne Walther

Krop, åndedræt og hjerte | 7:01

Indtalt af Katinka Gøtzsche

Helle Jensen: At møde børn der kommer tilbage efter corona-nedlukning
Social emotional and intercultural competencies for inclusive school environments across Europe

publikationer

Herunder kan du se et udvalg af bøger udgivet af medlemmer i Foreningen Børns Livskundskab.

Et essay on indre frihed
Et essay om indre frihed
af Jes Bertelsen

Af Jes Bertelsen. Udgangspunktet for Jes Bertelsens essay er verdens tilstand. Kloden er truet af miljøkatastrofer og krige. Menneskeheden har kurs med sammenbruddet. Men, hævder Jes, vejen til nærvær, hjertelighed og samhørighed ligger åben for alle. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske.

Af Jes Bertelsen. Udgangspunktet for Jes Bertelsens essay er verdens tilstand. Kloden er truet af miljøkatastrofer og krige. Menneskeheden har kurs med sammenbruddet. Men, hævder Jes, vejen til nærvær, hjertelighed og samhørighed ligger åben for alle. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske. Hvis vi vil finde den, findes der en ledetråd i religionerne. Når religionerne kommer under pres fundamentaliseres de. Men hvis vi affundamentaliserer genopdager vi religionernes fælles kerne af empati og fordybelse.

Udgangspunktet for Jes Bertelsens essay er verdens tilstand. Kloden er truet af miljøkatastrofer og krige. Menneskeheden har kurs med sammenbruddet. Men, hævder Jes, vejen til nærvær, hjertelighed og samhørighed ligger åben for alle. Det er en naturlig mulighed for ethvert menneske. Hvis vi vil finde den, findes der en ledetråd i religionerne. Når religionerne kommer under pres fundamentaliseres de. Men hvis vi affundamentaliserer genopdager vi religionernes fælles kerne af empati og fordybelse.

Empati det der holder verden sammen
EMPATI – det der holder verden sammen
af Jesper Juul, Peter Høegh, Michael Stubberup, Helle Jensen, Jes Bertelsen og Steen Hildebrandt

I 2012 udkom den bog, som vi fra foreningen har skrevet i fællesskab. Det er en kortfattet, teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden.

I 2012 udkom den bog, som vi fra foreningen har skrevet i fællesskab. Det er en kortfattet, teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden.

Hvordan forbedrer man kontakten til sig selv og andre? Og hvad er det der binder og holder menneskelige fællesskaber sammen?

I 2012 udkom den bog, som vi fra foreningen har skrevet i fællesskab. Det er en kortfattet, teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden.

"Empati" er en teoretisk og praktisk vejledning i hvordan man støtter mennesker i at forbedre kontakten til sig selv og hinanden. Ordet empati betegner evnen til at indleve sig i andre, med alt hvad det indebærer af forståelse, samhørighed, medfølelse osv.
Empati er med andre ord det bindemiddel, som holder menneskelige fællesskaber sammen. Bogen argumenterer for, at jo bedre kontakt man har til sig selv, jo bedre og dybere forstår man andre mennesker og en kompleks verden, hvor både børn og voksne har vanskeligt ved at finde rollemodeller og pejlemærker.

Nærvær og empati i skolen
Nærvær og empati i skolen
af Helle Jensen

Klassens læringsmiljø bliver positivt påvirket, hvis der er en respektfuld stemning mellem eleverne og lærerne. Bogen her kommer med praktiske øvelser og principper, der kan bidrage til et godt miljø i klassen.

Denne håndbog giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden. Derudover bidrager den til at udvikle relationskompetencen hos de professionelle voksne i skolen. Bogens 69 varierede øvelser er lige til at tage i brug og lade sig inspirere af i SFO’en og klassen, i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen.

Bogens øvelser er udviklet i samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Petersen og Anne Sælebakke

Klassens læringsmiljø bliver positivt påvirket, hvis der er en respektfuld stemning mellem eleverne og lærerne. Bogen her kommer med praktiske øvelser og principper, der kan bidrage til et godt miljø i klassen.

Denne håndbog giver lærere og pædagoger indsigt i, hvorfor og hvordan øvelser i nærvær og empati kan bidrage til et bedre læringsmiljø båret af børnenes og de unges respekt for og venlighed over for hinanden. Derudover bidrager den til at udvikle relationskompetencen hos de professionelle voksne i skolen. Helle Jensen beskriver kort og enkelt principperne og teorierne bag bogens mange øvelser. De fleste øvelser er målrettet udvikling af børns og unges nærvær, empati, selvfølelse, opmærksomhed og koncentrationsevne. Men bogen rummer også øvelser, der kan styrke lærerens, pædagogens og teamets relationskompetence, autenticitet og sikkerhed i undervisningen. Bogens 69 varierede øvelser er lige til at tage i brug og lade sig inspirere af i SFO’en og klassen, i indskoling, på mellemtrin og i udskolingen.

Bogens øvelser er udviklet i samarbejde med Katinka Gøtzsche, Charlotte Weppenaar Petersen og Anne Sælebakke

En regnbuebog
En regnbuebog
af Jes Bertelsen

En billedbog for børn fra 5 år, og deres forældre.

Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”

Bogens tegninger er rentegnet af Jens Højberg-Pedersen

En billedbog for børn fra 5 år, og deres forældre.

Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”

Udover forord, symboltegningerne og efterordet er der en tekst om opmærksomhed ”for unge og for ældre”.

Bogens tegninger er rentegnet af Jens Højberg-Pedersen

En billedbog for børn fra 5 år, og deres forældre.

Bogen indeholder ti tegninger med symboler og en lille tekst til hver af regnbuens farver. Som det fremgår af bogens korte efterord er ideen bl.a. at ”tilbyde små børn – og deres forældre – nogle enkle men dybe symbolsammenhænge, der måske kan bidrage til at stimulere fantasi og evner i retning af hjertets medfødte intelligens.”

Udover forord, symboltegningerne og efterordet er der en tekst om opmærksomhed ”for unge og for ældre”.

Bogens tegninger er rentegnet af Jens Højberg-Pedersen

Nærvær i pædagogisk praksis
Nærvær i pædagisk praksis
Mindfulness i skole og daginstitution
Red. Lone Svinth
Bidragsyder: Henriette Due, Lasse Thomas Edlev, Kirsten Fink‐Jensen, Ole Løwe Graf, Inger Hartelius, Karina Helsted, Helle Jensen, Anne Maj Nielsen, Ingrid Ortmann, Birgitte Palm Prahm og Lone Svinth

Nærvær i pædagogisk praksis handler om, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med mindfulness i skole og daginstitution. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at være og til at lære.

Nærvær i pædagogisk praksis handler om, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med mindfulness i skole og daginstitution. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at være og til at lære.
Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Her spiller pædagogiske bidrag fra læreren og pædagogen en afgørende rolle.
Bogen præsenterer erfaringer fra danske skoler og daginstitutioner, som arbejder med nærvær og viser eksempler på, hvordan man konkret kan skabe øget nærvær i undervisning og andre pædagogiske sammenhænge.

Nærvær i pædagogisk praksis handler om, hvordan lærere og pædagoger kan arbejde med mindfulness i skole og daginstitution. Målet er at give inspiration til, hvordan man kan skabe et lærings- og udviklingsmiljø, som understøtter en praksis, hvor børn får erfaringer med at være til stede i sig selv, og hvor de oplever ro til at være og til at lære. Evnen til at falde til ro og til at koncentrere sig i et miljø med mange ydre stimuli udvikles ikke nødvendigvis af sig selv. Her spiller pædagogiske bidrag fra læreren og pædagogen en afgørende rolle. Bogen præsenterer erfaringer fra danske skoler og daginstitutioner, som arbejder med nærvær og viser eksempler på, hvordan man konkret kan skabe øget nærvær i undervisning og andre pædagogiske sammenhænge.
Forfatterne beskriver forskellige øvelser som fx kropslig/sanselig opmærksomhed, vejrtræknings- og afslapningsøvelser samt massage og yoga, ligesom de giver eksempler på nærværende kunst- og musikundervisning. Den røde tråd er ønsket om at bistå barnet i at rumme sig selv og andre og en interesse for de muligheder, som øget nærvær kan give det enkelte barn og fællesskabet.

previous arrow
next arrow

faglitteratur & film

Til de mange, der spørger om relevant litteratur og eksempler fra praksis: