2012.10.30.Helle Jensen. Psykolog. Har skrevet en ny bog. ©.foto. Lars Aarø. Fokus

Helle Jensen

cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Sammen med Jesper Juul har hun undervist i relationskompetence samt familieterapi i en række europæiske lande og er forfatter til flere bøger om nærvær og relationskompetence. De seneste 15 år har en stor del af hendes arbejde været centreret om at forbinde arbejdet med relationer med øvelser forankret i femkanten. Fx i forskellige projekter, som har været ledsaget af forskning. Hun er ligeledes hovedansvarlig for og underviser på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”.

Publikationer bl.a.: Pædagogisk relationskompetence. Fra lydighed til ansvarlighed (2002, sm. m. Jesper Juul), Nærvær og empati i skolen (2014) og Empati – det der holder verden sammen (2012, sm. m. Jes Bertelsen, Jesper Juul, Michael Stubberup, Peter Høeg og Steen Hildebrandt).

Forskningsprojekter; Relationskompetenceprojektet på Læreruddannelsen i Århus. EU – Erasmus plus projektet Hand-in-Hand, om udvikling af socio-emotionelle-interkulterelle kompetencer , og et 5- årigt udviklings- og forskningsprojekt i Berlin, Empati macht Schule.