Mindfulness-Norge 2

Mindfulness Norge – Norsk forening for oppmerksomt nærvær | Norge

Det er en idealistisk organisastion. Foreningen ønsker at bidrage til udviklingen af mindfulness som en kvalitet indenfor opvækst og uddannelse, sundhed og omsorg, arbejdsliv og ledelse. Organisationen ønsker derudover at være en drivende kraft i forhold til at indføre mindfulness på et organisations- og samfundsniveau. Videre er formålet at tilbyde medlemmerne forsknings- og erfaringsbaseret  information og påfyld til egen nærværspraksis. Foreningens hovedaktiviteter er kurser og konferencer – primært for medlemmene.