HPF_Logo

Human Practice Foundation

Human Practice Foundation er en dansk fond der primært har projekter i Kenya og Nepal. Fonden er støttet af en gruppe Founding Fathers, hvor 100% af donationerne går direkte til projekterne. Human Practice Foundation fungerer som sparringspartner, tovholder på projekter, håndterer økonomien og udfører den nødvendige rapportering til partnere og donorer samt koordination imellem partnere.

Børns Livskundskab samarbejder med Human Practice Foundation om et projektet Indre Styrke. Indre Styrke er et undervisningsforløb målrettet elever i grundskolen, der har svært ved at gå i skole.