logo_dcm

Dansk Center for Mindfulness | Århus Universitet

Dansk Center for Mindfulness har modtaget 12,5 mio. kr. af Folketingets Satspuljemidler til at uddanne lærere i at undervise i Mindfulness til børn og unge. Uddannelsen skal udvikle og styrke børn og unges mentale sundhed samt reducere stress og øge trivslen hos lærerene. Vi regner med at kunne uddanne 250-260 folkeskolelærere i det engelske program målrettet børn .b.