cfi_red

Center for Integration | Danmark

Center for Integration (Cefin) er en privat virksomhed, der bidrager til integration gennem psykosociale ydelser og konsulentbistand. Cefin samarbejder med landets kommuner og frivillige organisationer om vellykket integration. Cefin arbejder med integration i bredeste forstand og ser integration som en proces der går begge veje.