BL_logo_rgb_juni16

pædagogik

teoretisk fundament

ikon_pentagram_samlet_menue

Børns Livskundskabs vision er at fremme børns mulighed for at bevare kontakten til sig selv i en tid med store krav om succes, forandringer, kriser i samfundet og hvor fællesskaber er under pres.

Det der mest af alt er brug for i børns udvikling i dag, er selvberoenhed – det at kunne mærke sin egen kerne og fra den træde i ægte kontakt med andre mennesker. Selvberoenhed hviler på en række medfødte kompetencer. Man hjælper derfor ikke bedst et barn i dets retning mod større indre autoritet ved at lære det noget nyt, men ved at støtte det i ikke at miste hvad det havde fra begyndelsen. At sige det er helt enkelt: Selvberoenhed og ægte forståelse mellem mennesker opstår når vi hviler i og mærker vores egen helhed og træder i kontakt med andre ud fra denne helhed.

Men at leve det i praksis, at nå frem til og at fastholde sin egen helhed, det er, viser erfaring, desværre ikke så enkelt.

Kontakten til sig selv og egen indre dømmekraft udvikles gennem nærværende og empatiske relationer hvor barnet føler sig mødt og set. Dette kræver et fokus på den voksnes relationskompetence og træning af nærvær, empati og selvberoenhed.

NS skole 13 fortelling
UR_pude og femkant

femkanten

Alle mennesker er født med, hvad vi har valgt at kalde, naturlige kompetencer. Det drejer sig om fem centrale områder af den menneskelige helhed: hjerte, krop, åndedræt, bevidsthed og kreativitet . Disse kompetencer danner baggrund for en pædagogik, der handler om at styrke vores empati og medfølelse med andre, vores vågne og klare opmærksomhed og vores selvberoenhed. Det at kunne mærke sin egen kerne og fra den træde i ægte kontakt med andre mennesker.

Tillit_lille
NS skole 20 lærer
NS skole 15

relationskompetence

 

Det bærende element i et barns udvikling og trivsel er de relationer barnet er lejret ind i. Et barn har brug for gode relationer for at kunne udvikle sig, lære og være i trivsel. Det er den voksnes ansvar at skabe gode relationer til barnet. Det gælder både som forældre og for det fag-pædagogiske personale, der professionelt er sammen med barnet.

Både empiri samt filosofisk, psykologisk og pædagogisk teori understøtter, at lærerens relationelle kompetencer er af afgørende betydning for elevernes muligheder for at udvikle sig såvel social-emotionelt som kognitivt.

Relationskompetence er ikke noget man er født med. Det skal trænes og udvikles. Børns Livskundskab har udviklet en metodik til træning af relationskompetence, som benytter sig af forskellige redskaber, øvelser og forholdemåder i arbejdet med at fremme denne kompetence.

Læs mere >>

FNs verdensmål

”Verdensmålene er en vision; et løfte fra verdens ledere til alle mennesker; en universel, integreret og transformativ vision for en bedre verden. Skal verdensmålene bliver til virkelighed, skal alle mennesker bidrage” – Steen Hildebrandt

Læs mere >>