opslagstavle

aktuelt • inspiration • fra 'felten' • øvelser

ikon_pentagram_samlet_menue

Her på opslagstavlen deler vi hvad der er aktuelt i Foreningen, vi lægger opslag ud om relevante aktiviteter og deler fagligt inspirationsmateriale.

opslag

anders og peter
EMPATI PÅ DANSK – I TYSKE SKOLER | Foreningen Børns Livskundskab i Berlin
Empathie macht Schule kunne måske oversættes til noget i retning af Empati i skolen: trivsel og læring. Det er titlen på et stort helskoleprojekt i Berlin som Helle Jensen, psykolog og én af stifterne af Foreningen Børns Livskundskab, er ansvarlig for. At det er et helskoleprojekt, vil sige at på en række skoler i Berlin modtager både børn, lærere, skoleledelse...
Peter Sol15
INDRE OG YDRE BÆREDYGTIGHED
I antikken havde verden syv underværker. Jeg kan huske et par stykker, Kolossen på Rhodos, Babylons hængende haver, Artemistemplet i Efesos. Labyrinten på Knossos. De var alle stoflige. Materielle. Hvor er den moderne verdens syv underværker? Er de, måske fordi vi er ved at opdage bevidsthedens betydning, immaterielle? Er de 17 verdensmål ét af den moderne verdens underværker? Er kvantemekanikken?...
Martijn
BÆREDYGTIGHED – HVAD ER DET VI ØNSKER SKAL BÆRES?
Af Martijn van Beek. Det er slående, at vi mennesker langt hen ad vejen synes at være enige om at bæredygtighed skal styrkes eller sikres. Og at indre bæredygtighed er en afgørende komponent i denne sikring. Det er også slående så sjældent det er vi udfolder hvad det egentlig er, der skal bæres. Hvad formålet med bæredygtighed egentlig er. Hvad...
Hanneli
NÅR HJERTET VÅGNER ÆNDRES VERDEN
Hvis vi ikke vidste det i forvejen, har de seneste par år vist os at vi mennesker hænger mere sammen end mange af os måske før har oplevet. Pandemien understreger at vi er del af et globalt fællesskab, at den eneste måde vi kan adressere verdensomspændende udfordringer på, er ved at tænke og handle globalt. At vi, kulturforskelle og de...
Anders Laugesen_1
KAN DU MÆRKE?
- Hjertets iboende medfølelse og visdom Af Anders Laugesen Kan du mærke dit hjerte gå i stykker, når du ser udhungrede isbjørne som må kæmpe for at finde føde på grund, fordi indlandsisen smelter? Eller er det bare blevet for meget med al den smerte og uorden, du skal forholde dig til, når du åbner din dør og går ud...
Mettemiriam1
INTERCONNECTEDNESS
By Mette Miriam Böll. We are used to thinking about things outside of ourselves, when we hear words like “structure”, “systems” and “sustainability”. However, from a perspective of profound interconnectedness of all living systems, it makes little sense to talk about “inner” and “outer” without acknowledging how the two stand in relation to each other. Through the lens of interconnectedness,...
Michael 4
NERVESYSTEMETS NATURLIGE ØKOLOGI
Af Michael Stubberup.   "Med åndedrættet rører jeg planeten med indersiden af min krop." - Olafur Eliasson   I naturen er alt forbundet Det indre og det ydre i vores liv hænger altid allerede sammen – som menneske er vi forbundet med andre mennesker, med naturen og med planeten i alt vi indgår i – i alt der foregår i...
BL_Katinka i køkkenet_crop
AT OPLEVE SIG SELV OG VERDEN KLART OG EMPATISK
Af Katinka Gøtzsche. Om indre og ydre bæredygtighed i klasseværelset. Vi er selv hele tiden med til at skabe verden og virkeligheden – og det sker for det meste hurtigt og ubevidst. Vi forstår verden ud fra vores eget ståsted og tillægger verden intentioner, der i bund og grund er vores egne. Vi ser kun et udsnit af virkeligheden. Der...
Helle Jensen
DE OPRINDELIGE FOLK HAR VIDST DET
Af Helle Jensen. De oprindelige folk har vidst det altid: Der må være en balance mellem det, vi giver, og det vi tager. Hvordan er vi som mennesker fra naturens hånd rustet til at skabe denne balance? Blandt andet gennem vores medfødte kompetencer til at agere med såvel åben som fokuseret bevidsthed, med hjertelighed (empati og medfølelse), med kreativitet samt...
Steen_Hildebrandt_frise
FORANDRING KRÆVER BESLUTNING
Af Steen Hildebrandt. Menneskers beslutninger, handlinger og adfærd er et udtryk for eller et resultat af menneskers tanker, viden og følelser. Den ydre verden er og ser ud, som mennesker beslutter det. Eller rettere: Den ydre verden er et resultat, dels af naturlige processer og begivenheder uden for menneskers påvirkning, og dels af menneskers beslutninger og adfærd. Verdens byer, boliger,...