foreningen

børns livskundskab

Foreningen Børns Livskundskab blev formelt stiftet i 2007. Vi er en lille selvudnævnt forening med blot ti medlemmer som alle er optaget af hvilke konsekvenser og muligheder de mange forandringer og sammenbrud af værdier vi lige nu oplever, har for børn. Vi mødtes for sammen at finde svar på spørgsmålet:

Hvad er det vigtigste og mest værdifulde vi kan gøre for børn i dag? 

Vi opfatter den træning og de seminarer og kurser vi tilbyder som en betydningsfuld del af svaret på det spørgsmål.

foreningen består i dag af:
katinka_gotzsche_2018_sh
Katinka Gøtzsche
Michael_sh_crop
Michael Stubberup
2012.10.30.Helle Jensen. Psykolog. Har skrevet en ny bog. ©.foto. Lars Aarø. Fokus
Helle Jensen
Steen_Hildebrandt_sh
Steen Hildebrandt
Anders Laugesen_2_sq
Anders Laugesen
Hanneli marts 2021
Hanneli Ågotsdatter
Peter
Peter Høeg
Jes_crop2
Jes Bertelsen
Martijn_van_Beek-sh
Martijn van Beek
MetteMiriam150x150bw
Mette Miriam Böll

vor vision

Foreningen Børns Livskundskab er en lille non-profit organisation, der arbejder på at fremme børns muligheder for at bevare kontakten til sig selv og deres egen indre dømmekraft i en hverdag med mange krav og indtryk. Børns Livskundskabs vision er at skabe et læringsmiljø hvori evnen til selvberoenhed og empati kan trænes og udvikles.

Samfund over hele verden står i dag overfor mange store udfordringer. Derfor er der i de kommende årtier behov for re-orientering og forandring. Vi må arbejde sammen hen imod en fremtid hvor respekt for livet og livsprocesser bliver omdrejningspunktet og målet. Særligt for børn og unge er det af afgørende betydning at vi begynder at tage ansvar for livets processer og for samfundet og fællesskabet der i de kommende år vil komme under stadig større pres.

For at kunne påtage sig det ansvar, er det essentielt at kunne være i en god kontakt med sig selv og i relationen til andre. De fleste børn og unge har brug for støtte til at udvikle selvberoenhed. Selvberoenhed definerer vi som en tilstand hvor man kan bevare kontakten og roen til sig selv og sin egen indre dømmekraft. Det er det eneste sted hvorfra en person på et dybere plan kan forbinde sig til andre mennesker og bevare centreringen i en stadig mere kompleks verden i hastig forandring. En af de måder selvberoenhed kommer til udtryk når vi er sammen med andre, er gennem empati.

Vi har alle en medfødt evne til selvberoenhed og empati. Vores vision er at skabe et læringsmiljø der kan fremme træningen og udviklingen af disse naturlige kompetencer. Det er altså ikke et spørgsmål om at tilegne og lære sig noget nyt. Det handler i stedet om at genopdage og kultivere noget vi allerede har og kan.

FEMKANTEN_enkel

fundament

femkanten :: relationskompetence

Alle mennesker er født med, hvad vi har valgt at kalde, naturlige kompetencer. Det drejer sig om fem centrale områder af den menneskelige helhed: hjerte, krop, åndedræt, bevidsthed og kreativitet . Disse kompetencer danner baggrund for en pædagogik, der handler om at styrke vores empati og medfølelse med andre, vores vågne og klare opmærksomhed og vores selvberoenhed. Det at kunne mærke sin egen kerne og fra den træde i ægte kontakt med andre mennesker.

Det handler om at hjælpe børn med at mærke deres egen indre autoritet ved både at give dem nogle redskaber og forholdemåder som de selv kan arbejde med OG som fagperson eller en anden voksen tæt på barnet at være i stand til at udvikle gode og støttende relationer med barnet.

samarbejdspartnere

partnere :: fagligt netværk

Foreningen Børns Livskundskab har gennem årene samarbejdet med forskellige partnere om diverse udviklings- og forskningsprojekter.