foreningen børns livskundskab

Foreningen Børns livskundskab blev formelt stiftet i 2007 –  en lille selvudnævnt forening med blot ni medlemmer – alle optaget af hvilke konsekvenser og muligheder de mange forandringer og sammenbrud af værdier vi lige nu oplever, har for børn.

Hvad er det vigtigste og mest værdifulde vi kan gøre for børn i dag?

At udvikle nogle enkle redskaber som gør at børn kan blive forankret inde i sig selv.

foreningens medlemmer

Katinka Gøtzsche

forkvinde for foreningen

cand.mag. i dramaturgi og psykologi

Sammen med Helle Jensen har Katinka stået for en stor del af undervisningen i relationskompetence, nærvær og empati på bl.a. læreruddannelsen og på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”, samt efteruddannelseskurser i Danmark og udlandet. Har været gymnasielærer i 12 år og er nu tilknyttet forskellige forsknings- og undervisningsprojekter vedrørende børn og unge.

Michael Stubberup

næstformand for foreningen

cand.mag og leder af SYNerGAIA

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Han har 20 års erfaring som leder. Etablerede i 1999 SYNerGAIA Rehabilitering og er i dag arbejdende bestyrelsesformand. Har sideløbende stået for udvikling og efteruddannelse i SYNerGAIA Innovation. Sammen med Steen Hildebrandt har han desuden stiftet Sustainable Co-Creation.

Helle Jensen

cand. psych., specialist og supervisor i psykoterapi

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Sammen med Jesper Juul har hun undervist i relationskompetence samt familieterapi i en række europæiske lande og er forfatter til flere bøger om nærvær og relationskompetence. De seneste 15 år har en stor del af hendes arbejde været centreret om at forbinde arbejdet med relationer med øvelser forankret i femkanten. Fx i forskellige projekter, som har været ledsaget af forskning. Hun er ligeledes hovedansvarlig for og underviser på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”.

Steen Hildebrandt

PhD og Professor emeritus ved Århus Universitet og adjungeret professor ved Ålborg Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København
Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Forfatter til en række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Arbejder med bæredygtighed, bæredygtig ledelse og de 17 bæredygtighedsmål, de 17 såkaldte verdensmål.
Forfatter og medforfatter til bøger om børn, empati og folkeskolens ændrede struktur, rolle og ledelse. Har i den forbindelse medvirket i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter i skolesammenhænge.

 

Anders Laugesen

cand.mag. i religion

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Har i mere end 25 arbejdet som journalist på DR med fokus på religiøse og eksistentielle spørgsmål. De seneste år han været vært på programmet mennesker og tro på DR1. Anders har gennem tiden modtaget en række internationale og nationale priser for sine tv-dokumentarer og radioprogrammer.

Hanneli Ågotsdatter

cand.arch., psykoterapeut og meditationslærer

Hun har etableret platformen Kontemplation og er dens daglig leder.
Hanneli er tilknyttet Center for Systems Awareness i Boston som og leder den kontemplative del af centerets uddannelsesprogram for mennesker der arbejder med børn.
Hun er en del af Foreningen Børns Livskundskab og fast underviser ved Vækstcenteret.
Sammen med Martijn van Beek er hun ansvarlig for Mind&Life Europes internationale retreats for unge forskere.

 

Peter Høeg

cand.mag. i litteratur og forfatter

Han har en baggrund inden for sport, dans og kampsport. Udover hans forfatterskab, har han undervist i litteratur og forskellige kreative og fysiske emner i folkeskolen, på gymnasier og på universitetet. Herudover er Peter en del af undervisningsteamet på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”.

Jes Bertelsen

idéhistoriker og dr.phil

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Forfatter til en lang række bøger om blandt andet sammenhæng mellem bevidsthedstræning og bæredygtighed og mellem nærvær, dybde og ægthed i menneskelige relationer. Han er og grundlægger af Vækstcenteret i Nørre Snede hvor der, på et udogmatisk og moderne grundlag, undervises i selvudvikling, meditation og spiritualitet. Han har gennem mere end 40 år undervist voksne og børn i nærvær og hjertelighed.

 

Martijn van Beek

associate prof. i antropologi og tilknyttet Interacting Minds Centre ved Århus universitet

Han har blandt andet forsket i årsager til etniske og religiøse konflikter. Hans aktuelle forskning bevæger sig primært i krydsningsfeltet mellem spiritualitet, bevidsthedsforskning og globalisering, hvor han bl.a. er engageret i det interdisciplinære møde mellem neurovidenskaben og kontemplative traditioner. Martijn er desuden en del af undervisningsteamet på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”.

Mette Miriam Böll

Biolog, ph.d. og co-founder af Center for Systems Awareness, Boston

Jesper Juul

familieterapeut og stifter af organisationen FamilyLab i en lang række lande

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Han er anerkendt i det meste af Europa som forelæser og forfatter til bøger om børns trivsel i familier og skoler og hans tanker om relationens betydning og den voksne som værende ansvarlig for kvaliteten af relationen. Sammen med Helle Jensen har han defineret ‘relationskompetence’, et af de grundlæggende pædagogiske fundamenter for Foreningen Børns Livskundskabs arbejde.