FORANDRING KRÆVER BESLUTNING

20. november 2021

Del artiklen

Af Steen Hildebrandt.

Menneskers beslutninger, handlinger og adfærd er et udtryk for eller et resultat af menneskers tanker, viden og følelser. Den ydre verden er og ser ud, som mennesker beslutter det. Eller rettere: Den ydre verden er et resultat, dels af naturlige processer og begivenheder uden for menneskers påvirkning, og dels af menneskers beslutninger og adfærd. Verdens byer, boliger, produktionsvirksomheder, skoler og hospitaler etc. er et resultat af menneskers visioner, værdier og beslutninger. Mennesker har bevidst skabt en verden, der er karakteriseret ved omsorg for mennesker og dyr, sundhedsydelser, uddannelse, miljøbeskyttelse mm.

Men det er også en verden, som er karakteriseret ved: Kortsigtet brutal økonomisk vækst, grov forurening af miljøet, misbrug af naturens ressourcer, forringelse af klodens biodiversitet etc. Vi mennesker kender til mange af disse positive og negative virkninger af vor adfærd. Vi er bevidste om disse virkninger og fænomener, og gør dem i øvrigt ofte til genstand for forskning. Vi forurener, bruger og skader naturen med åbne øjne. Den måde, hvorpå mennesker lever og udfolder sig på planeten jorden, ændrer sig ikke af sig selv. Den ændrer sig kun, hvis mennesker bevidst udvikler et andet syn på sig selv, på andre mennesker og på planeten jorden, dvs. hvis mennesker ændrer sig og på den baggrund beslutter sig for andre livsmåder.

På baggrund af en optagethed af både de negative og positive udviklingstræk i den ydre verden har Foreningen Børns Livskundskab fokus på børn og unges indre personlige og relationelle liv og livsprocesser. Foreningen har en tilgang til arbejdet med børn, hvor fokus er at forene den ydre og den indre verden. Og foreningen er optaget af at bidrage til en større forståelse af det enkelte barns og menneskes betydning for det større fællesskab og for kloden som helhed og dens tilstand.

 


Steen Hildebrandt, ph.d. og professor emeritus ved Århus Universitet og adjungeret professor ved Ålborg Universitet og CBS, Handelshøjskolen i København

Medstifter af Foreningen Børns Livskundskab. Forfatter til en række bøger og artikler om organisation, ledelse og samfundsforhold. Arbejder med bæredygtighed, bæredygtig ledelse og de 17 bæredygtighedsmål, de 17 såkaldte verdensmål.
Forfatter og medforfatter til bøger om børn, empati og folkeskolens ændrede struktur, rolle og ledelse. Har i den forbindelse medvirket i forskellige forsknings- og udviklingsprojekter i skolesammenhænge.