AT OPLEVE SIG SELV OG VERDEN KLART OG EMPATISK

27. november 2021

Del artiklen

Af Katinka Gøtzsche.

Om indre og ydre bæredygtighed i klasseværelset.

Vi er selv hele tiden med til at skabe verden og virkeligheden – og det sker for det meste hurtigt og ubevidst.
Vi forstår verden ud fra vores eget ståsted og tillægger verden intentioner, der i bund og grund er vores egne. Vi ser kun et udsnit af virkeligheden. Der er meget vi ikke ser, som vi er blinde overfor. Og det snit vi ser, er farvet af det vi bringer med.

Den stedvise blindhed som en projektiv opfattelse af verden afstedkommer, har betydning i jobbet som lærer. De fleste lærere oplever situationer, hvor de bliver pressede og kommer til at handle på måder, der ikke er i overensstemmelse med deres værdier, og med hvordan de gerne vil være lærere – og hvordan de ønsker deres relationer til deres elever skal være. Sådanne situationer er hårde og slidsomme både for lærere og for elever. Og bidrager ikke til et bæredygtigt arbejdsliv eller et godt klasserumsmiljø.
Ved at vende opmærksomheden indad kan vi træne i at opdage, hvordan vi opfatter verden gennem vanemæssige måder at tænke, handle og tale på. Og vi kan opdage hvad vi bringer med af forforståelse, stemninger og idiosynkrasier i relationer til andre mennesker som er med til at skabe virkelighed i blandt andet klasserummene.

En lærer der deltog i et længerevarende kursusforløb, fortalte om frustrationer i forhold til sit arbejde. Han bebrejdede ledelsen at den ikke tog tilstrækkelig vare på sine ansatte, han bebrejdede sine kolleger for ikke at være dygtige nok, og han fortalte også om frustrationer i forhold til de børn han underviste.

Da vi nærmede os slutningen af forløbet fortalte læreren om hvordan nogle elever havde sagt til ham, at det var tydeligt at mærke, at han havde været på kursus – han skældte ikke så meget ud længere og var ikke så vred. Og han sagde selv at det ikke var så hårdt at gå på arbejde længere.
Han var begyndt at opdage sin rolle og den virkelighed, han skabte, og dette var med til at ændre den.

 


 

Katinka Gøtzsche, forkvinde for Børns Livskundskab, cand.mag. i dramaturgi og psykologi.

Sammen med Helle Jensen har Katinka stået for en stor del af undervisningen i relationskompetence, nærvær og empati på bl.a. læreruddannelsen og på den 2-årige internationale uddannelse “Training Empathy”, samt efteruddannelseskurser i Danmark og udlandet. Har været gymnasielærer i 12 år og er nu tilknyttet forskellige forsknings- og undervisningsprojekter vedrørende børn og unge.