aktiviteter

undervisning • forskning • pædagogisk udvikling • træning • konferencer

ikon_pentagram_samlet_menue

Børns Livskundskab efteruddanner fagpersoner, der arbejder med børn og unge eller er underviser i andre pædagogiske sammenhænge. Vores udgangspunkt handler om hvordan vi kan hjælpe børn med at bevare kontakten til sig selv og egen indre dømmekraft, og hvordan de kan indgå i fællesskaber uden at gå på kompromis med sig selv. Dette udvikles primært gennem nærværende og empatiske relationer hvor barnet føler sig mødt og set. Det kræver et fokus på den voksnes relationskompetence og træning af nærvær, empati og selvberoenhed hos den voksne. Men samtidig er det også vigtigt at give børnene nogle redskaber eller forholdemåder som de selv aktivt kan bruge til at skabe kontakt til sig selv.  

Vi har derfor et to-sidet fokus, hvor vi både arbejder med at udvikle fagpersonens relationskompetence og med hvordan den voksne kan styrke børns evne til at regulere deres opmærksomhed, udvikle empati og forståelse for andre samt styrker deres selvberoenhed.

 

uddannelser

Den 2-årig internationale uddannelse i relationskompetence og empatitræning er flyttet tættere på Danmark

Siden 2015 har Børns Livskundskab uddannet pædagogiske fagpersoner i relationskompetence, nærvær og empati på et 2-årigt uddannelsesforløb. Uddannelsen er for professionelle der ønsker at træne deres relationskompetence og evne til nærvær og empati i arbejdet med børn.

Under hele uddannelsesforløbet har vi særlig fokus på gruppeprocesser og teambuilding. Vores erfaring er at forudsætningen for at skabe et godt miljø for læring og udvikling at sikre en tryg og dynamisk atmosfære. Disse kvaliteter er nødvendig for vores egen træning så vel som for deltagerne i de grupper vi efter vores uddannelse vil arbejde med. For at skabe en miljø uden fordomme og båret af glæde og venlighed, vil vi benytte os af leg og kreativitet og derigennem også gøre træningsprogrammet til et slags laboratorie for personlig vækst og udvikling.

I august 2017 startede uddannelsen op for anden gang i Fohrde ved Berlin. I 2020 rykkede uddannelsen tættere på Danmark, da vi startede det tredje 2-årige forløb op i Hamburg. Dette har gjort det nemmere for interesserede i Danmark at deltage.

For information om uddannelser i Tyskland se link.

seminar & kurser

Børns Livskundskab tilbyder i samarbejde med Dansk Center for Mindfulness og Læreruddannelsen ved VIA University College et kursusforløb for lærerstuderende ved VIA i mindfulness og relationskompetence tilmelding senest 14. august 2020

Vi tilbyder skræddersyede formater som foredrag, seminardage og kurser/kursusforløb. Derudover tilbyder vi supervision. Vi har gennem årerne oparbejdet erfaringer med en bred variation af forskellige formater tilpasset den enkelte organisations behov og muligheder.

projekter & samarbejds-processer

Børns Livskundskabs første manifestationer var at holde to store konferencer i 2007 og 2009. De blev begge kaldt: Den 9. intelligens. Konferencerne blev lavet i samarbejde med VIA Center For Undervisningsmidler. Dette samarbejde fortsatte i en årrække og resulterede i en række efteruddannelseskurser for pædagogisk fagpersonale. Samtidigt og efterfølgende har vi samarbejdet med en række forskellige andre organisationer, foreninger og uddannelsesinstitutioner – offentlige såvel som private. Du kan her læse om vores nuværende projekter og samarbejdspartnere:

konferencer

Børns Livskundskab har siden sin begyndelse afholdt og deltaget i en række nationale og internationale konferencer og seminarer.

I 2007 afholdte Børns Livskundskab konferencen den 9. intelligens. Der var en overvældende interesse for konferencen. Som også kom til at fungere som en ydre manifestation på etableringen af Børns Livskundskab. Indholdsmæssigt blev foreningens pædagogiske, praktiske og teoretiske fundamenter præsenteret. Efterfølgende har vi selv afholdt en konference og deltaget i flere i Danmark og rundt i verden, hvor vi på forskellig vis har præsenteret vores arbejde.