projekter

Efteruddannelse af fagfolk fra Center for Integration | Danmark

Børns Livskundskab har indgået et samarbejde med Cefin om efteruddannelse af fagfolk fra Cefin med henblik på at kunne bidrage med en helhedsorienteret tilgang til integration i skolen. Samarbejdet bliver en del af Børns Livskundskabs igangværende samarbejdsprojekt med Human Practice Foundation Indre Styrke.

EMS | Empathie macht Schule | Berlin

EMS er et 5 årigt forsknings -og udviklingsprojekt som foregår på 3 skoler ( plus 3 kontrolskoler) i Berlin. Med udgangspunkt i et helskole perspektiv deltager alt skolepersonale og forældre og børn i et længevarende træningsprogram, hvor relationskompetence, nærvær og empati styrkes. Undervisningen foretages af Børns Livskundskab i samarbejde med tidligere deltagere fra vores 2-årige…

Forsknings – og udviklingsprojekt om nærvær, empati og relationskompetence

Afsluttet forskningsprojekt 2012 – 2016 Børns Livskundskab har været involveret i et 4-årigt forsknings- og udviklingprojekt i samarbejde med læreruddannelsen i Århus, syv folkeskoler og IUP (Institut for uddannelse og pædagogik, Århus Universitet). Projektet afsluttede i juni 2016. Projektets overordnede mål var gennem kommunikative og vidensdannende netværkssamarbejder mellem de ovennævnte institutioner og organisationer at udvikle…

Erasmusprojektet ‘Hand in Hand’

Igangværende forskningsprojekt 2017 – 2020: Børns Livskundskab har i samarbejde med læreruddannelsen i Århus og universiteter fra Slovenien, Kroatien, Tyskland og Sverige fået godkendt et Erasmusprojekt. Projektet har fået titlen Hand-in-Hand og har til formål at opbygge mere tolerante, inkluderende og ikke-diskriminerende skolemiljøer i Europa. Projektet adresserer således det akutte og aktuelle behov for succesfuld…

Mind and Life Europe

Human Practice Foundation

RETHINK Our Common Future – Transforming the Heart of Education – Research Meeting

Meeting International Research Cooperation From May 4th through May 7th , 2015 in Aarhus at Via University College, Aarhus University and Skæring School. This meeting was planned and initiated by a group of researchers, educators and practitioners in Denmark who all care about life and education as crucial elements in creating a sustainable common future.…