Mind & Life Europe – Contemplative Education Forum

2013: Møde i Mind & Life Europe Contemplative Education Forum:
I november måned deltog Martijn van Beek og jeg i Mind & Life European Forum for  Education i Zürich. Udover deltagere fra 12 europæiske lande deltog også MLI president Arthur Zajonc og programleder Brooke Dodson – Lavalle fra USA. Deltagerne var en blanding af forskere og praktikere og det var interessant at høre, hvordan der arbejdes med at integrere arbejdet med nærvær, empati og medfølelse i undervisning på mange forskellige niveauer. Formålet med mødet var at skabe kontakt mellem de forskellige personer, organisationer og initiativer i forskellige europæiske lande og undersøge mulighederne for samarbejde om udvikling og/eller tilpasning af programmer for børn og unge på alle niveauer i uddannelsessammenhænge.