Forsknings – og udviklingsprojekt om nærvær, empati og relationskompetence

Afsluttet forskningsprojekt 2012 – 2016

Børns Livskundskab har været involveret i et 4-årigt forsknings- og udviklingprojekt i samarbejde med læreruddannelsen i Århus, syv folkeskoler og IUP (Institut for uddannelse og pædagogik, Århus Universitet). Projektet afsluttede i juni 2016.

Projektets overordnede mål var gennem kommunikative og vidensdannende netværkssamarbejder mellem de ovennævnte institutioner og organisationer at

  • udvikle en faglig terminologi for læreres relationskompetence, dvs hvordan lærerstuderendes professionalitet kunne udvikles igennem træning af nærvær, empati og relationskompetence. Dette for at bidrage til, at lærerstuderende i højere grad blev rustet til opgaven med at skabe og indgå i udviklingsstøttende relationer i skolen, der kan fremme læring og trivsel hos såvel elever og lærere i skolen.
  • den enkelte kommende lærer blev i stand til gennem udvikling af sin relations-kompetence, at give sine faglige kompetencer et personligt og virksomt udtryk via sin nærværende og empatiske kontakt til den enkelte og til gruppen – at han/hun blev i stand til at skabe et trygt, kreativt og udviklende læringsmiljø i klassen.

De centrale deltagere i projektet var to hold lærerstuderende som i de første tre år af deres uddannelse løbende deltog i forskellige workshops, hvor de blev undervist i relationskompetence og trænet i nærvær og opmærksomhed. Udover de studerende og 14 seminarielærere, har 16 folkeskolelærer fra i alt syv skoler fra Århusområdet og Randers deltaget i projektet.

Docent Birgitte Lund Nielsen har udarbejdet en evaluering af relationskompetenceprojektet på baggrund af spørgeskemaer, interviews og dokumentanalyse.

Læs evaluering her