Erasmusprojektet ‘Hand in Hand’

Igangværende forskningsprojekt 2017 – 2020:

Børns Livskundskab har i samarbejde med læreruddannelsen i Århus og universiteter fra Slovenien, Kroatien, Tyskland og Sverige fået godkendt et Erasmusprojekt.

Projektet har fået titlen Hand-in-Hand og har til formål at opbygge mere tolerante, inkluderende og ikke-diskriminerende skolemiljøer i Europa. Projektet adresserer således det akutte og aktuelle behov for succesfuld integration af flygtninge og indvandrere i skole og samfund på tværs af Europa. I projektet medvirker en række folkeskoler som er udvalgt på grund af deres høje antal af flygtningebørn i klasserne.
Børns Livskundskab er direkte ansvarlig for undervisning og løbende vejledning af lokale undervisere, der så gennemfører undervisningsprogrammer for lærere i de respektive lande.
Vi er allerede godt igang med planlægning og har vores første undervisningsmodul i Slovenien i foråret. Vi er glade for igen at være involveret i et meningsfuldt projekt som bliver fulgt op af forskning.

 

For en nærmere beskrivelse af projektet læs her