EMS | Empathie macht Schule | Berlin

EMS er et 5 årigt forsknings -og udviklingsprojekt som foregår på 3 skoler ( plus 3 kontrolskoler) i Berlin. Med udgangspunkt i et helskole perspektiv deltager alt skolepersonale og forældre og børn i et længevarende træningsprogram, hvor relationskompetence, nærvær og empati styrkes. Undervisningen foretages af Børns Livskundskab i samarbejde med tidligere deltagere fra vores 2-årige trainingempathy program. Projektet følges af Heidelberg Universitet og ass. Professor fra VIA University College, Århus.

webside

Samarbejdspartnere